Jour och Familjehem

Familjehem tillika resursboende är ett komplement till den traditionella institutionella vården. I ett familjehem bor det ett till två placerade barn/ungdomar, undantag kan finnas om barnen är syskon.
  • Vi dokumenterar och rapporterar kontinuerligt så att alla parter och myndighet skall ha kontroll på barnets utveckling i olika områden.  
  • Vi genomför tillsammans med alla berörda, barnet, vårdnadshavare, god man och pedagoger en uppföljning med utvärdering av målet i enlighet med vård-och genomförandeplan. Allt dokumenteras och rapporteras.
  • Hemma Igen AB har vi alltid konsulenter tillgängliga som stöttar och handleder våra familjehem för att kunna nå socialtjänstens uppsatta mål på bästa möjliga sätt.
  • Hemma Igen har kompetensen, resursen, kunskapen och brinner för att kunna hjälpa människor.
  • Vi har kontinuerlig kontakt med våra familjehem. Vid akuta behov finns alltid en jourtelefon med tillgång till personal dygnet runt.

Bredvidboende, Träningslägenhet, Utslussningboende

Målet är att klienten, med stöd av vår personal, ska utvecklas till en självständig individ som kan hantera sitt boende, utbildning, arbete, ekonomi och leverne helt på egen hand.

Vi på Hemma Igen finns alltid nära tillhands för att hjälpa er!